Huvudnavigation

Priser

Priser exkl moms

Timarvode

Debitering av klienten 895 kr
Övriga fall 1 342 kr

Debitering sker per påbörjad halvtimme.

I de fall då det kan bli aktuellt med rättsskydd/rättshjälp är vi behjälpliga vid ansökan.

Paketpris vid:

Bodelning 4 900 kr
Bouppteckning 2 900 kr
Gåvobrev (ej fastighet) 1 500 kr
Revers / skuldebrev 1 000 kr
Samboavtal 1 500 kr
Testamente 2 000 kr
Äktenskapsförord 2 000 kr
Migrationsärenden Paketpris tillämpas. Ärendeslag avgör priset. Information lämnas vid kontakt.
   
   

Dessa priser gäller i normalfallet. Vid mer komplicerade och/eller tidskrävande uppdrag görs särskild överenskommelse om priset.

Abonnemang

För Dig som behöver regelbunden tillgång till en jurist. Pris efter överenskommelse.