Huvudnavigation

Tjänster

Juridiskt ombud

Behöver Du ett ombud är Du välkommen till Lagborg Juridik. Vi arbetar framför allt med familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

 

Rådgivning i juridiska frågor

 Skall Du gifta dig,flytta ihop eller skilja dig? Vad får det för juridiska konsekvenser? Vi på Lagborg Juridik besvarar Dina funderingar.

 

Stöd och råd vid myndighetskontakter

Oavsett om Ditt behov är råd och stöd i kontakt med någon myndighet eller om Du behöver ett ombud i samband med t.ex. en överklagan är Du välkommen att vända Dig till Lagborg Juridik.

 

Juridisk dokumentation och andra paketlösningar

Testamente, äktenskapsförord, bodelning är några exempel på tjänster som Lagborg Juridik erbjuder Dig till förmånliga paketpriser.

 

Utbildning och information

Erbjudandet vänder sig till föreningar, grupper, företag och andra intresserade. Hör av Dig till Lagborg Juridik för mer information.

Gentemot Dig som valt Lagborg Juridik iakttas alltid sekretess och lojalitet. Det innebär att fakta, uppgifter och övrig information som Du lämnar med anledning av Ditt ärende inte förs vidare om inte Du godkänner det.